Prípad Margala

Právne zastupovanie prezidenta odborovej organizácie Železničnej spoločnosti Cargo, a.s. Nové Mesto nad Váhom prinášam v nasledovnom videu: