Archívy kategórie: Konferencie

DRAMATICKÉ VZŤAHOVÉ PASCE A NEBEZPEČENSTVÁ V ZAMESTNANÍ SOCIOPATIA A INÉ POZADIA VZŤAHOV, STRATÉGIE A NÁSLEDKY MOBBINGU

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
JUDr. Mária Ritomská
Vás pozýva na 2. medzinárodnú vedeckú konferenciu

Pozvánka na konferenciu Košice

Záznam z konferencie 1

JUDr. Mária Ritomská,  Slovensko

Záznam z konferencie 2

Anka Kampka,  Nemecko

Záznam z konferencie 3

Manfred Hoza, Rakúsko

Záznam z konferencie 4

Eva Morovicsová, Slovensko

Záznam z konferencie 5

Juraj Chlebík, Slovensko

Záznam z konferencie 6

Diskusia.

Záznam z konferencie 7

Diskusia.

 

 

Pracovnoprávne vzťahy na slovenských školách

 

(Ružomberok 21. 06. 2014)

 

I.

Vážení prítomní, dámy a páni. Je mi cťou, že môžem vystúpiť na dnešnom kongrese organizovanom Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska v spolupráci s Európskym centrom pre otázky zamestnancov s témou: Úloha odborových organizácií pri riešení všetkých foriem násilia na školách.

Ďakujem organizátorom za pozvanie. Rada by som hovorila o probléme mobbing, bossing ako o  naj-ne-riešiteľnejšom probléme našej doby. Problém psychického násilia neobišiel ani učiteľov. Pokračovať na Pracovnoprávne vzťahy na slovenských školách

Pozvánka na konfrenciu

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) v spolupráci s Európskym
centrum pre otázky zamestnancov (EZA) si Vás dovoľujú pozvať na
konferenciu:

Úloha odborových organizácií pri riešení všetkých foriem
násilia na školách
20. – 22. 6. 2014
Ružomberok, Slovakia

Téma:   Úloha odborových organizácií pri riešení všetkých foriem násilia na školách.

Pozvánka

Program

Príspevok

Konferencia Pracovné súdy príspevok

vážené  a vážení  prítomní.

V tomto volebnom období som poslankyňou v NR SR.  Zvolili si ma občania ktorí majú pracovno-právne problémy. Z tejto poslednej informácie môžeme odhadnúť množstvo pracovnoprávnych problémov v našom malom štátiku. Hlasy poškodených zamestnancov ma poslali do kresla parlamentu. To som ani nečakala. Ale keď už som v politike, tak mi nedá, aby som nahlas nekomentovala nemorálnosť právneho systému našej milovanej vlasti. Pokračovať na Konferencia Pracovné súdy príspevok

Ľudsko-právny rozmer ochrany práv zamestnancov

 Pozvánka na konferenciu

Zborník z prvej medzinárodnej konferencie:

http://www.ritomska.eu/files/Zbornik_z_konferencie_Ludskopravny_RozmerOchrany_Prav_Zamestnancov.pdf

 

Naša vláda ticho pracuje a neposkytuje vo výskume problematiky mobingu žiadne informácie. Vie o ťažkej situácii zamestnancov na pracoviskách , keď na môj podnet zadala na rok 2013 vládnu výskumnú úlohu doc. JUDr. Mgr. Andree Olšovskej, PhD, ktorá ju splnila s dvojmesačným oneskorením, t.j. v o februári 2014.

Čo vedie každú vládu, od roku 1989, že informácie o tejto problematike, ktorá spôsobuje ťažké rodinné tragédie, rozpady manželstiev, samovraždy, zvyšovanie kriminality, nechce poskytnúť médiám a tlačí ju pred sebou.

Tak, ako pani docentka neprišla na medzinárodnú konferenciu o mobbingu, rovnako ma vláda neinformovala o hotovej výskumnej úlohe, ktorú zavesila na webovú stránku Inštitútu pre výskum práce a rodiny  dňa 6. februára 2014.

http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_php&Itemid=22&lang=sk&ty=projekt&au=Olsovska,%20A$
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2013/Olsovska/2162_mobbing.pdf

Je nad slnko jasnejšie, že ťažko sa pracuje s takýmto teamom zamestnancov štátnej správy. Pozor, len nenarušte stereotyp nášho nastaveného systému, ktorý sme tu zaviedli my a my, teda predstavitelia  moci.