Archívy kategórie: Návrhy zákonov

Doplnenie programu parlamentnej schôdze dňa 28. 1. 2014

Doplnenie programu parlamentnej schôdze dňa 28. 1. 2014

Vážený pán predseda parlamentu,

dovolím si doplniť program nasledujúcej 29. parlamentnej schôdze:

1. Navrhujem, aby páni – premiér Róbert Fico a minister zahraničných vecí pán Lajčák, aby bezodkladne  prišli do parlamentu informovať poslancov parlamentu, čo urobili,  a čo plánujú urobiť, proti vzniku občianskej vojny na Ukrajine.

Pokračovať na Doplnenie programu parlamentnej schôdze dňa 28. 1. 2014

Príprava antimobingového zákona

Vážená pani poslankyňa,

 

pán minister Ján Richter ma požiadal, aby som zareagoval na email, ktorý ste mu poslali 30. 10. 2012 ohľadom zákonnej úpravy v oblasti boja proti mobbingu. Táto problematika spadá do oblasti pracovných vzťahov, ktoré v rámci kompetencií štátnych tajomníkov MPSVR SR gestorujem ja. Už predtým som mal od p. riaditeľa odboru prac. vzťahov JUDr. Tomana informáciu o vašom stretnutí.

Samozrejme, že vítam Váš záujem o túto problematiku, ktorá sa naozaj stala vážnym problémom pracovných vzťahov v SR. Aj vedenie MPSVR SR si uvedomuje nevyhnutnosť prijať reálne opatrenia, ktoré by mobbingu na pracoviskách bránili. Otvorili sme túto tému okrajovo aj v súvislosti s prípravou novely Zákonníka práce, avšak vzhľadom na priority sociálnych partnerov sme sa ňou v tejto fáze viac nezaoberali.

Chceme sa však na ňu zamerať v najbližšej budúcnosti. Naše ministerstvo zadalo Inštitútu pre výskum práce a rodiny na r. 2013 výskumnú úlohu zameranú práve na problematiku mobbingu. Okrem toho oslovujeme sociálnych partnerov a našim zámerom je vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by sa problematikou zaoberala v priebehu budúceho roka s tým, že by výsledkom jej práce mali byť konkrétne návrhy, a to aj legislatívne.

Vážená pani poslankyňa,

navrhujem Vám, aby ste sa aj Vy stali členkou tejto pracovnej skupiny. Viem, že sa problematike mobbingu venujete už dlho, preto radi využijeme Vaše skúsenosti a poznatky. Vytvorenie spomínanej prac. skupiny bude mať na starosti p. JUDr. Toman, takže po nomináciách za ďalších partnerov by Vás on oslovil.

Verím, že toto riešenie Vám bude vyhovovať a naša spolupráca bude mať reálny pozitívny význam pre ľudí na Slovensku.

 

S úctou

 

 

Mgr. Branislav Ondruš

štátny tajomník MPSVR SR

Špitálska 4 – 8

816 43 Bratislava

Tel.: +421 2/2046 2723

Fax.: +421 2/20462730