List z Parlamentu Českej republiky.

Dňa 27. februára 2015 som do parlamentu dostala list z Parlamentu Českej republiky  odJarosĺavy Jermanovej, 1. miestopredsedkyne poslaneckej snemovne, na ktorý budem reagovať.

List  vo formáte pdf