Ľudsko-právny rozmer ochrany práv zamestnancov

 Pozvánka na konferenciu

Zborník z prvej medzinárodnej konferencie:

http://www.ritomska.eu/files/Zbornik_z_konferencie_Ludskopravny_RozmerOchrany_Prav_Zamestnancov.pdf

 

Naša vláda ticho pracuje a neposkytuje vo výskume problematiky mobingu žiadne informácie. Vie o ťažkej situácii zamestnancov na pracoviskách , keď na môj podnet zadala na rok 2013 vládnu výskumnú úlohu doc. JUDr. Mgr. Andree Olšovskej, PhD, ktorá ju splnila s dvojmesačným oneskorením, t.j. v o februári 2014.

Čo vedie každú vládu, od roku 1989, že informácie o tejto problematike, ktorá spôsobuje ťažké rodinné tragédie, rozpady manželstiev, samovraždy, zvyšovanie kriminality, nechce poskytnúť médiám a tlačí ju pred sebou.

Tak, ako pani docentka neprišla na medzinárodnú konferenciu o mobbingu, rovnako ma vláda neinformovala o hotovej výskumnej úlohe, ktorú zavesila na webovú stránku Inštitútu pre výskum práce a rodiny  dňa 6. februára 2014.

http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/index.php?option=com_php&Itemid=22&lang=sk&ty=projekt&au=Olsovska,%20A$
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2013/Olsovska/2162_mobbing.pdf

Je nad slnko jasnejšie, že ťažko sa pracuje s takýmto teamom zamestnancov štátnej správy. Pozor, len nenarušte stereotyp nášho nastaveného systému, ktorý sme tu zaviedli my a my, teda predstavitelia  moci.