Podporujeme myšlienku, aby sa nedeľa stala voľným dňom.

Občianske združenie Práca a vzťahy, JUDr. Mária Ritomská, Hlavná č.50, 831 01 Bratislava IČO 37847163, 

č. j. : 212/OZ/2013

                                                                 Mgr. Anton  Čulen predseda Aliancie za voľnú nedeľu, o. z.

Vec:  Podpora

Občianske združenie  práca a vzťahy, ktoré vzniklo dňa 17. 11. 2012  a jeho hlavnou činnosťou je monitorovať a  dokumentovať trvalé, systematické, intenzívne útoky                    a šikanovanie väčšieho počtu pracovníkov alebo nadriadeného voči  jednotlivcovi, resp.      tzv. nebezpečnú firemnú kultúru na pracovisku, podporuje myšlienku,  aby nedeľa bola voľným dňom pre každého.

Podľa nášho výskumu mnohí zamestnanci prežívajú zlé medziľudské vzťahy             na pracovisku, majú strach zviditeľniť nedostatky, porušovanie zákonov, ktoré sa tam vyskytujú, lebo by prišli o prácu. Strach vládne na pracoviskách a je príčinou a následkom stále sa zvyšujúceho výskytu chorôb u  zamestnancov a  zlej ekonomickej situácie v spoločnosti.

Preto podporujeme myšlienku, aby sa  nedeľa stala voľným dňom, aby aj Slovensko sa zaradilo medzi vyspelé krajiny Európskej únie v oblasti medziľudských vzťahov vo firmách, podnikoch, štátnych úradoch, kde dochádza k ponižovaniu, sabotovaniu, ubližovaniu práce zamestnancov,  k vyvolávanie stresov, depresií a šikany na pracovisku.

Nebojme sa zlepšiť ochranu ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. 

                                                                    JUDr. Mária Ritomská

                                                                         predsedníčka OZ Práca a vzťahy

Bratislava, 09. 05. 2013                                                           poslankyňa NR SR