Pozvánka. Odborová organizácia Nové školské odbory (NŠO)

Pozvánka  na 2. konferenciu pod záštitou Ministerstva školstva SR s témou „Bossing a mobbing v slovenskom školstve“