Pozvánka na konfrenciu

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS) v spolupráci s Európskym
centrum pre otázky zamestnancov (EZA) si Vás dovoľujú pozvať na
konferenciu:

Úloha odborových organizácií pri riešení všetkých foriem
násilia na školách
20. – 22. 6. 2014
Ružomberok, Slovakia

Téma:   Úloha odborových organizácií pri riešení všetkých foriem násilia na školách.

Pozvánka

Program

Príspevok