Prednáška Úvod do problematiky – mobbing, bossing

Prevzaté z http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11037128&p1=11050496 .

Prednáška na tému pracovných problémov mobingu a bossingu sa konala  5.6.2013 o 17:00h v miestnosti č. 19 v Primaciálnom paláci. Prednášali UDr. Mária Ritomská a PhDr. Iveta Šipošová.

Občianske združenie Práca a vzťahy pripravilo v spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto Bratislava v rámci cyklu l. prednášku pod názvom: “Úvod do problematiky – mobbing, bossing”.

Jedná sa o cyklus prednášok odborníkov pre verejnosť, zameraných na zlepšenie zdravotného stavu ako aj na zlepšenie pracovného prostredia v meste.