Príprava antimobingového zákona

Vážená pani poslankyňa,

 

pán minister Ján Richter ma požiadal, aby som zareagoval na email, ktorý ste mu poslali 30. 10. 2012 ohľadom zákonnej úpravy v oblasti boja proti mobbingu. Táto problematika spadá do oblasti pracovných vzťahov, ktoré v rámci kompetencií štátnych tajomníkov MPSVR SR gestorujem ja. Už predtým som mal od p. riaditeľa odboru prac. vzťahov JUDr. Tomana informáciu o vašom stretnutí.

Samozrejme, že vítam Váš záujem o túto problematiku, ktorá sa naozaj stala vážnym problémom pracovných vzťahov v SR. Aj vedenie MPSVR SR si uvedomuje nevyhnutnosť prijať reálne opatrenia, ktoré by mobbingu na pracoviskách bránili. Otvorili sme túto tému okrajovo aj v súvislosti s prípravou novely Zákonníka práce, avšak vzhľadom na priority sociálnych partnerov sme sa ňou v tejto fáze viac nezaoberali.

Chceme sa však na ňu zamerať v najbližšej budúcnosti. Naše ministerstvo zadalo Inštitútu pre výskum práce a rodiny na r. 2013 výskumnú úlohu zameranú práve na problematiku mobbingu. Okrem toho oslovujeme sociálnych partnerov a našim zámerom je vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by sa problematikou zaoberala v priebehu budúceho roka s tým, že by výsledkom jej práce mali byť konkrétne návrhy, a to aj legislatívne.

Vážená pani poslankyňa,

navrhujem Vám, aby ste sa aj Vy stali členkou tejto pracovnej skupiny. Viem, že sa problematike mobbingu venujete už dlho, preto radi využijeme Vaše skúsenosti a poznatky. Vytvorenie spomínanej prac. skupiny bude mať na starosti p. JUDr. Toman, takže po nomináciách za ďalších partnerov by Vás on oslovil.

Verím, že toto riešenie Vám bude vyhovovať a naša spolupráca bude mať reálny pozitívny význam pre ľudí na Slovensku.

 

S úctou

 

 

Mgr. Branislav Ondruš

štátny tajomník MPSVR SR

Špitálska 4 – 8

816 43 Bratislava

Tel.: +421 2/2046 2723

Fax.: +421 2/20462730