Závery z konferencie “Bossing a mobing v slovenskom školstve”

Prevzaté z http://www.nso.sk/14-sample-data-articles/167-zavery-z-konferencie-qbossing-a-mobing-v-slovenskom-skolstveq.html .

Dňa 14.6.2013 v Bratislave usporiadalo NŠO konferenciu “Bossing a mobing v školstve”. K tejto téme bola na Slovensku usporiadaná konferencia po prvý raz. Konferencia bola kladne prijatá nielen učiteľskou verejnosťou, ale aj odbornými kruhmi, zaoberajúcimi sa právnymi otázkami okolo dodržiavania ľudských práv, či pracovnoprávnych vzťahov. Na konferencii sa zúčastnila pani poslankyňa NR JUDr. Mária Ritomská, zástupca ombudsmanky na Slovensku, odborníci z odboru psychológie, práva a ochrany ľudských práv, ale aj obete šikanovania z radov učiteľov, ktorí sú v súdnom spore.

Toto sú závery z konferencie “Bossing a mobing v školstve”

Bossing a mobbing na školách preukázateľne existuje

Trpí tým učiteľ a v konečnom dôsledku aj žiak

V súčasnej dobe sa dá brániť prostredníctvom antidiskriminačného zákona, ale všetkým obetiam mobbingu by účinnejšie pomohlo  prijatie samostatného antimobbingového zákona, tak ako je to vo vyspelých demokratických krajinách

Pomohla by väčšia angažovanosť spolupracovníkov

Pomohlo by aj paritné zastúpenie pedagógov v Rade školy

Pomohla by väčšia informovanosť pedagógov ako sa brániť, kde sa obrátiť, medializácia vyriešených prípadov

Treba zvýšiť právnu informovanosť študentov na pedagogických fakultách

Mobbing zo škôl nezmizne , ale čím viac bude jeho priestor zúžený, tým lepšie pre všetkých

Úlohou konferencie bolo poukázať na  negatívny jav na našich školách, otvoriť diskusiu na túto tabuizovanú tému, poukázať na možnosti riešení a  vytvoriť podmienky pre užšiu spoluprácu NŠO s organizáciami, ktoré danú problematiku monitorujú a riešia.[/#]

Ak ste sa už s bossingom a mobingom stretli, iste si kladiete otázku, na koho a kam sa obrátiť?

na svojich kolegov

na svoje odbory (v prípade NŠO – 0948 764 099)

na Radu školy

na nadriadeného

na médiá

na Občianske združenie  Otvorené ministerstvo, JUDr. Hudák 0918 594 629

]na verejnú ochrankyňu práv JUDr. Dubovcovú http://www.vop.gov.sk/kontakt

na poslankyňu JUDr. Ritomskú – 0910 953 587

Len nemlčte, zbierajte dôkazy a svedkov, pretože mobbing vás môže úplne psychicky zničiť …

Video z konferencie č. 1:

Video z konferencie č. 2:

Video z konferencie č. 3:

Video z konferencie č. 4:

Video z konferencie č. 5: